Aktuelt

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), også kalt ”Personvernforordningen” EUs nye personvernregler GDPR trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. Innføring av GDPR har ingen konsekvenser på regelverket ved selve utsendelsen av SMS meldinger til sluttbruker, sammenlignet med gjeldende lover og forskrifter som finnes i dag. GDPR setter strengere krav til hvordan vi oppbevarer personopplysninger, […]

Lær mer

Sikkerhet

Front tar sikkerhet på alvor. Vi har krypterte databaser, kryptert trafikk via TLS og automatiske funksjoner som kan fange opp SPAM og uregelmessigheter på vår kunders konti som benytter SMS gateway for trafikk fra egne IT-systemer. Alle våre servere og underleverandører er innenfor EU-området, og vi oppfyller alle krav vedrørende GDPR. Vi har også utarbeidet […]

Lær mer

Sende SMS til USA og Canada

Teleoperatørene i USA har fra Q4 2021 innført egne retningslinjer for utsendelse av bulktrafikk på SMS. Trafikk som ikke tilfredsstiller disse kravene blir stoppet.

Lær mer

Hva er SMS-kvalitet og hvordan påvirker det deg?

Det fines mange tilbydere av SMS tjenster på internett i dag, noen billigere enn andre. Hvem skal man velge? Hvorfor er leverandør A dyrere eller billigere enn leverandør B?

Lær mer

Hva betyr de ulike SMS-statusene?

Når det sendes SMS fra Pling eller med SMS Gateway får vi status i retur på hva som skjer med meldingen etter at vi har sendt den til den aktuelle teleoperatøren.

Lær mer

Hvordan kan jeg motta innkommende SMS?

Ulike nummer for å motta innkommende SMS, og forklaring rundt dette

Lær mer

Hva betyr et SMS Kortnummer?

Et kortnummer (fire eller fem siffer) fungerer i utgangspunktet på samme måte som et vanlig mobilnummer når det gjelder SMS trafikk. Man kan sende ut en melding med avsender av kortnummeret.

Lær mer

Prøv vår kraftige plattform for SMS-tjenester gratis.

Prøv gratis