Hva betyr et SMS Kortnummer?

Kortnummer

Et kortnummer (fire eller fem siffer) fungerer i utgangspunktet på samme måte som et vanlig mobilnummer når det gjelder SMS trafikk.

Man kan sende ut en melding med avsender av kortnummeret, og mottaker kan svare direkte på denne meldingen. Mottaker kan også lagre dette nummeret på sin mobiltelefon som en ordinær kontakt og sende meldinger til dette nummeret når han måtte ønske. Hvis man ønsker å benytte kortnummeret til flere funksjoner/tjenester kan man opprette en regel der man sier at hvis tekstmeldingen begynner med en gitt tekst, så skal meldingen rutes videre til et gitt sted, eller aktivere en ønsket aktivitet eller funksjon. Dette kalles «kodeord». Hvis ikke innsender starter meldingen med et kodeord, vil man ikke kunne skille på ulike meldinger, og derfor ikke kunne rute dem videre men kun konsumere dem der de mottas.

Delt kortnummer

Om du benytter deg av våre produkter, enten det er SMS Gateway eller SMS-Tjenesten, deler du et kortnummer med våre kunder. I praksis «leier» du et kodeord på et delt kortnummer.

Fordeler med delt kortnummer

Fordelen med delt kortnummer er at alle deler på kostnadene knyttet til kortnummeret. På grunn av de delte kostnadene kan også små og mellomstore bedrifter benytte seg av fordelene ved SMS-tjenester, uten å ta den store kostnaden det ligger i å ha eget kortnummer.

Ulemper med delt kortnummer

Ulempene er at man risikerer at ønskede kodeord kan være opptatt av andre kunder, man må betale et mindre gebyr per kodeord per måned, samt at man risikerer at andre har reservert et kodeord som kan ha likhet til din virksomhet eller ditt firmanavn.

Dette er en problemstilling på lik linje med populære domenenavn på internett. Med et dedikert kortnummer får du et kortnummer som kun du disponerer fullt ut. Du står fritt til å benytte hva slags kodeord du ønsker og i ubegrenset omfang.

Front drifter ditt kortnummer

Eget kortnummer har en relativt høy kostnad hos teleoperatørene, både i etablering og månedlig gebyr, slik at denne tjenesten passer for store bedrifter, eller ved spesielle behov.

Det er også store prisforskjeller på et 4-sifret og 5-sifret kortnummer. De ulike seriene inneholder også forskjellig type tjenester. Kort oppsummert velger man 4-sifret hvis man ønsker takserte meldinger for SMS, hvis ikke bør man velge 5-sifret av økonomiske årsaker.

Les mer om priser og ulike kortnummer her

Front kan tilby bestilling, registrering og drift av ditt kodeord. Du får tilgang til ønskede tjenester gjennom våre eksisterende gateway.