Kortnummer

Ønsker dere et eget unikt kortnummer for deres bedrift. Vi kan bestille og drifter dette for dere etter deres ønske.

Lær mer

5 siffer (0xxxx)

Femsifret sentralbordnummer, der Front drifter SMS funksjonaliteten.

3 580,- / måned

8 200,-

3 580,- / måned

8 200,-

5 siffer (xxxxx)

Femsifret nummer. Front drifter nummeret hos Telenor, Telia og ICE

3 580,- / måned

8 200,-

3 580,- / måned

8 200,-

4 siffer

Firesifret nummer hos Strex. Støtter også takserte meldinger.

8 500,- / måned

10 000,-

8 500,- / måned

10 000,-

Ønsker du å benytte ditt eget kortnummer? I Norge tilbys fire-, og femsifrede nummer

Vi tilbyr egne kortnummer i Norge, men kan også tilby kortnummer i andre land etter forespørsel. Eventuelt delt kodeord på kortnummer.

I Norge tilbys firesifrede nummer, som leveres av Strex (eksempel 2401). Disse støtter også takserte meldinger.

Femsifrede nummer i Norge må etableres hos alle teleoperatørene som har eget nett (Telenor, Telia og ICE. Lyca mobile støtter ikke kortnummer). Det finnes to typer femsifrede nummer. Det er nummer som bedrifter benytter som sentralbordnummer (eksempel 02626), og ordinære kortnummer (eksempel 26114). SMS delen av kortnummer kan settes opp mot din SMS-løsning hos Front.

Det vanligste er at man benytter et kodeord på et delt kortnummer. Men noen kunder ønsker, eller allerede har et eget unikt kortnummer.

Her er en oversikt over de ulike kortnummer som tilbys i Norge:

Kortnummer (4-siffer)

Eksempel: 2401

  • Eget 4-sifret kortnummer til SMS
  • Innkommende meldinger (SMS)
  • Takserte utgående meldinger (auto-svar på innkommende)
  • Utgående ikke taksert SMS til kr 0,45/melding.

Med et eget firesifret kortnummer slipper man å benytte kodeord eller man kan selv sette opp de kodeordene man ønsker, uten å måtte dele disse med andre. For å kunne motta til et firesifret nummer, må man inngå en avtale med Strex AS, enten direkte eller via Front. Dere vil uansett stå som juridisk eier av nummeret.

Strex AS er et felles samarbeid mellom Telenor, Telia og ICE og eies av disse teleoperatørene. Front tilbyr en løsning der vi tilrettelegger og drifter trafikken til aktuelle kortnummer.

Da det ikke lønner seg å sende ut meldinger som ikke er taksert via dette kortnummeret, inkluderer Front normal bulk-utsendelse som rutes direkte til korrekt teleoperatør. Det er mulig å benytte kortnummer som avsender hvis dette ønskes, slik at mottaker kan svare direkte til kortnummeret.

Priser

 Våre priser
 EtableringMånedsavgiftSMS
Strex (Telenor, Telia og ice)5 0005 5001)
Drift hos Front5 0003 000 
Total10 0008 500 

* med forbehold om oppdaterte priser hos Strex

1) Se egne provisjonsmodell for takserte meldinger direkte via Strex her, og våre priser for  ikke takserte meldinger her.
Man kan også sende ut meldinger direkte via Strex, men dette koster NOK 0,45/SMS og gjelder kun nasjonalt.

Innkommende SMS

Det koster kr 0,10 per SMS mottatt på firesifret kortnummer hos Strex, som ikke kan motregnes en taksert melding.
Utsendte takserte meldinger motregnes altså mot antall mottatte meldinger, og hvis antall mottatte meldinger overstiger takserte meldinger, så belastes disse kr 0,10/melding av Strex.

Vår tjeneste inkluderer:

Bestilling av ønsket kortnummer og drift av eget kortnummer hos Strex (fire siffer)

  • All data standardiseres via en gateway, slik at man ikke trenger ulike tilpassninger for andre tjenester via Front
  • Full utbetaling av provisjon for takserte meldinger utbetalt direkte fra Strex.
  • Front håndterer routingen av utgående trafikk til kr 0,39/SMS (valgfritt)
  • Front håndterer nye endringer hos teleoperatørene/Strex
  • Filter som stopper ikke-gyldige mobilnummer
  • Automatiske varsler om feil

Kortnummer (5-siffer)

Både femsifrede nummer som startet med 0xxx og ordinære koster det samme. Unntaket er at sentralbordnummer som starter med 0xxx også er for telefoni, og selskapet må være eier av det aktuelle nummeret og godkjenne at Front drifter SMS funksjonaliteten.

Med et eget femsifret kortnummer slipper man å benytte kodeord eller man kan selv sette opp de kodeordene man ønsker, uten å måtte dele disse med andre.

For å kunne motta SMS til et femsifret nummer må man inngå en avtale med alle de norske teleoperatørene som har eget telenett. Dette er i dag Telenor, Telia og ICE. Lyca Mobile støtter ikke kortnummer i Norge, men de har under 1% markedsandel.

Vi tilbyr en løsning der vi tilrettelegger og drifter trafikken hos disse operatørene, slik at våre kunder kun trenger å forholde seg til ett grensesnitt. Dere kan selv velge om dere vil rute meldingen til ønsket teleoperatør, eller om Front skal løse problematikken med å rute alle utgående meldinger til riktig nett. Skal man gjøre dette selv, må man ha en tilleggstjeneste der man gjør oppslag for hvert nummer for å identifisere nettverket før man sender ut en melding, for å unngå roaming som er kostbart.

Alternativt kan man sende alle meldinger via en operatør, men man vil da måtte betale ekstra roamingkostander for alle meldinger som ikke tilhører den aktuelle teleoperatøren. Front har allerede et avansert routingsystem som sender meldingen til korrekt nett, både med tanke på pris og meldingskvalitet. Siden Front administrerer flere kortnummer i dag, vil vi derfor også kunne tilby konkurransedyktige priser.

Priser

 Våre priserDirekte hos Teleoperatører
 EtableringMånedsavgiftSMSEtableringMånedsavgiftSMSRoaming 2)
Telenor2 0005001)7 5006 0000,340,40
Telia2 0001 0001)7 5002 5000,340,60
ice1 0005001)5 0005 500 0,340,45
eRate1 8002801)1 8004 500 0,280,50
Drift hos Front1 4001 300     
Total8 2003 580 21 80018 500  

* med forbehold om oppdaterte priser. (Disse prisene gjelder fra og med 01.01.2024)

1) Man kan selv velge å sende direkte via sitt eget kortnummer til alle teleoperatørene og da betale ordinære priser, eller sende utgående meldinger via Front sin gateway og ta del i de volumavtalene som dette innebærer. Se våre SMS Priser her.

NB: Ved utsendelse via Front trenger man ikke tenke på roamingavgifter da Front tar seg av nummerfordelingen til de ulike operatørene.

2) Hvis man sender en SMS melding til en teleoperatør som tilhører en annen teleoperatør, vil meldigen bli sendt videre til operatøren der abonnementet befinner seg. Dette kalles roaming, og teleoperatørene tar seg ekstra betalt for å videresende en SMS. Prisene oppgitt her er totalprisen det koster inkl roaming

Prøv vår kraftige plattform for SMS-tjenester gratis.

Prøv gratis