Mobilnummer mot Gateway

Bestill ditt egne unike mobilnummer for å kunne motta, chatte med dine kunder via SMS.

Lær mer

Mobilnummer 59xxxxxx

Bestill ditt eget unike mobilnummer for å kunne motta og kommunisere direkte med dine kunder og ansatte.

99,- / måned

0,-

99,- / måned

0,-

Mobilnummer 59xxxxxx med MMS

Bestill ditt eget unike mobilnummer for å kunne motta og kommunisere direkte med dine kunder og ansatte. Støtter også MMS

199,- / måned

0,-

199,- / måned

0,-

Mobilnummer 41716xxx

Bestill ditt eget unike mobilnummer for å kunne motta og kommunisere direkte med dine kunder og ansatte.

600,- / måned

2100,-

600,- / måned

2100,-

Mobilnummer 41716xxx med MMS

Bestill ditt eget unike mobilnummer for å kunne motta og kommunisere direkte med dine kunder og ansatte. Støtter også MMS

1200,- / måned

4200,-

1200,- / måned

4200,-

Ønsker du et ordinært mobilnummer knyttet opp mot en SMS gateway eller din WEB-konto hos oss?

Du kan da sende ut og motta svar direkte til ditt IT-system, eller til din WEB-konto hos oss, uten at abonnenten trenger å forholde seg til kodeord o.l.

Disse nummer kalles «longnumber» eller «virtuelt mobilnummer» og er under samme serie som ordinære mobilnummer, der man kan kommunisere på SMS på tilsvarende måte. Denne serien er uavhengig av teleoperatørens nettverk, slik som kortnummer, så man kan benytte dette til å kommunisere med alle nettverk, også utenlandske. Det påløper heller ingen kostnader for avsenderen slik som på spesialnummer.

Vi har integrert støtte for mottak av MMS på flere av disse seriene. Fordelen med at de støtter MMS, er at flere meldingsapplikasjoner på telefoner i dag automatisk konverterer til MMS når meldingen når en hvis lengde eller inneholder spesialtegn. På den måten vil man derfor også kunne motta disse meldingen, som ellers ikke mottas.

Vi kjøper disse nummere i dag fra Telenor, og de er mer stabile enn kortnummer og andre serier. De finnes i dag i to serier i Norge, 59xxxxxx-serien og 41716xxx-serien. Den første serien er langt rimeligere en den siste, og de fungerer på samme måte. Vi støtter også slike nummer i andre land, og i noen land er det obligatorisk å ha et slikt nummer for å kunne sende meldinger til dette aktuelle landet. Det er enkelt å legge til ett eller flere slike nummer til vår «Modul for toveis». Men det er også mulig å etablere disse uten å ha SMS-tjenesten via Front. Ta i så fall kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Prøv vår kraftige plattform for SMS-tjenester gratis.

Prøv gratis