Sende SMS til USA og Canada

Teleoperatørene i USA har fra Q4 2021 innført egne retningslinjer for utsendelse av bulktrafikk på SMS.

Der man tidligere har benyttet et delt kortnummer for utsendelse, må alle selskap nå registrere seg for et «Toll-Free»- eller et 10DLC (10 digit long code) nummer. Det finnes også løsninger med egne dedikerte kortnummer, men de er relativt dyre. Ta kontakt med oss hvis dette skulle være aktuelt.

Årsaken er at USA ønsker å få kontroll på potensiell SPAM og svindel. De nye retningslinjeneskal forhindre slike forsøk og ansvarliggjøre selskapene som er registrert som avsendere på unike nummer. Ved en søknad vil de også ha stort fokus på «OPT-inn». Altså hvordan man mottar aksept fra abonnenten på at man kan sende forbrukeren melding. Dette kan typisk være via en innkommende SMS som bekrefter forespørselen eller via en WEB-side. Dokumentasjon på dette (som skjermbilde), må vedlegges søknaden.

En av fordelene med et amerikansk/canadisk long number er også at man får full to-veis funksjonalitet.

Toll-Free nummer – (eksempel: 1-800-781-8000)

Toll-Free nummer kan benyttes til både tale og tekstmeldinger, prisene er som følger:

Oppsett av selskap: kr 30
Månedskostnad: kr 30
Utgående SMS: kr 0,15/SMS
Innkommende SMS: kr 0,00
Etableringstid: Relativt raskt før man får nummeret, men opp til et par måneder før det er fullt godkjent.

. Har man et slikt nummer fra før så kan man benytte dette til å sette opp en SMS gateway, eller bestille et nytt for kun SMS. Dette nummeret er ikke ment for utsendelse av markedsføring, og meldinger som sendes ut via dette nummeret blir overvåket av teleoperatørene via aktive filter.

Teleoperatørene i USA og Canada har satt opp logiske filtere med maskinlæring for å stoppe uønsket trafikk. Kontrollen gjøres på meldingsteksten, eventuelle URL’er, trafikkvolum, antall mottatte stopp-meldinger, eventuelle klager og annet.

Når en melding blir stoppet så kan vi motta en feilmelding som gir beskjed om dette, men teleoperatørene unnlater også i noen tilfeller å returnere slike feilmeldinger, dette for å forhindre useriøse selskaper som forsøker å tilpasse meldingene for å komme rundt deres filter. Man kan derfor motta status at meldinger er levert, på tross av at de er stoppet i et slikt filter.

Utsendelseshastigheten på dette nummeret er betydelig lavere enn andre nummer, og har en teoretisk maksimal hastighet på ca 3 nummer/sekund.

Selskap som benytter dette nummeret er ofte selskap som har et slikt nummer fra tidligere, og/eller for å kommunisere med eksisterende kunder, sende fraktnotifikasjoner, påminnelser og annen nytteinformasjon.

10DLC nummer – (eksempel: 402-430-3000)

10DLC er lokale 10-sifrede nummer, som støtter høy hastighet av store utsendelser. Prisbildet for dette er:

Oppsett av selskap: kr 660
Oppsett av kampanje: kr 750
Månedskostnad per kampanje: kr 165
Utgående SMS: kr 0,15/SMS
Innkommende SMS: kr 0,00
Etableringstid: Normalt ca 10 arbeidsdager.

De store amerikanske/canadiske teleoperatørene krever at disse nummere utelukkende blir benyttet til, og står registrert under, din virksomhet. Denne løsningen er mest aktuell for mange små- og mellomstore bedrifter som ønsker en effektiv SMS-markedsføring til større målgrupper og vil være en stabil kanal til dine sluttbrukere. Sammenlignet med Toll-Free nummer og kortnummer har denne tjenesten den beste hastigheten og leveringsraten til relativt lave kostnader, men farten og begrensningene vurderes ut i fra hvilken risikoverdi teleoperatørene setter deg med bakgrunn i informasjonen i din søknad. Denne tjenesten har ikke samme filterovervåkning som Toll-Free nummer. Har man ulike produktkategorier som markedsføres til ulike kundesegmenter, må man sette opp flere kampanjer per kategori.

Se informasjon vedrørende registrering av kampanjer og kategorier her:
https://www.campaignregistry.com/wp-content/uploads/Quick-Reference-guide.pdf

Hvis man sender meldinger på en kampanjekategori men ikke er registrert for dette (til eksempel hvis man er registrert for ordrebekreftelser og fraktinformasjon, og sender ut markedsføring), så kan man bli ilagt en bot på USD 1.000 for hvert enkelt tilfelle som blir fakturert til dere. Dette gjelder også hvis innholdet i meldingen ikke er i henhold til lovverket i USA/Canada, som eksempelvis innhold som finansielle tjenester, tobakk, seksuelt innhold eller annet. Som registrert selskap med eget nummer, er man selv ansvarlig for å følge det lokale lovverket om innhold og sørge for at andre ikke får tilgang til en slik type utsendelse via dette nummeret.

Generelle retningslinjer for utsendelse av SMS

I forkant av utsendelse av meldinger, skal avsender ha mottatt tillatelse fra mottaker til dette. Mottaker skal da ha akseptert både type innhold og om dette skal være varsler eller reklame og om det skal være en engangsmelding eller løpende utsendelser. Hvis det skal være løpende utsendelser, skal også meldingene inneholde informasjon om hvordan mottaker kan stoppe abonnementet. Det anbefales da at man inkluderer teksten «Reply STOP to unsubscribe», og at avsender da stopper videre utsendelser til dette nummeret, med unntak av en eventuell siste melding som bekrefter at fremtidige utsendelser er blitt stoppet. En aksept fra mottaker gjelder kun det produkt/innhold de har akseptert for, og en utsendelse må sendes i rimelig tid etter en aksept, ellers må det innhentes tillatelse på nytt. En aksept fra mottaker kan være at de registrerer sitt nummer på en nettside, men det skal da gå tydelig frem hva dette innebærer, og dette må loggføres som dokumentasjon på en aktiv aksept fra sluttbruker.

Avsender har plikt til å oppbevare dokumentasjon på at mottaker har bekreftet å godta mottak av en eller flere meldinger, og må fremvise dette ved eventuelle forespørsler fra teleoperatørene/leverandørene av tjenesten. Unntak til dette er hvis mottaker først sender inn en melding. Da kan man besvare denne så sant det gjelder svar på den forespurte meldingen, og gitt at det ikke strider mot lover eller etiske verdier for det land det gjelder.

Det anbefales at man sender informasjon om tjenesten på SMS og får kunden til å bekrefte med å svare bekreftende på meldingen. Denne informasjonen vil da også ligge hos den aktuelle teleoperatøren, og vil derfor minske risiko for mistanke om mislighold av operatørenes retningslinjer, samt fungere som et bevis for aksept på mottak av meldinger.