Hvordan kan jeg motta innkommende SMS?

DML-nummer

DML-nummer er en forkortelse for «dynamic mobile long number». Ved å benytte dette 8 siffer lange nummeret som avsender ved utsendelse, vil det være mulig for mottaker å svare direkte på denne SMS’en uten å benytte kodeord. Dette nummeret fungerer på samme måte som et ordinært mobilnummer ved SMS forsendelse, slik at det også er mulig å lagre dette nummerert under kontakter på sin mobiltelefon.

NB! For at en mottaker skal kunne benytte nummeret, må man først sende en SMS til vedkommende med dette som avsender.

Nummeret ser slik ut: 594450xx. Svar til dette nummeret mottas i innboksen i SMS-tjenesten, og det er også mulig å konfigurere et automatisk svar samt videresending av meldingen på epost eller SMS.

For innsenderen er dette en vanlig SMS som ofte er inkludert i mobilabonnementet, og regnes ikke som et spesialnummer.

Et DML-nummer er inkludert når man bestiller modul for toveis.

Norsk fast mobilnummer

Dere får tildelt eget 8 siffer langt mobilnummer (59xxxxxx). Nummeret fungerer som et vanlig mobilnummer for SMS.

Alle meldinger sendt til dette nummeret mottas i innboksen i SMS-tjenesten. Man behøver ikke sende SMS til vedkommende for at de kan sende SMS til dette nummeret, i motsetning til DML-nummer. Man kan derfor distribuere dette nummeret for at man kan ta kontakt på SMS.

Det er mulig å konfigurere et automatisk svar samt videresending av meldingen på e-post eller SMS.

For innsenderen er dette en vanlig SMS som ofte er inkludert i mobilabonnementet, og regnes ikke som et spesialnummer.

Kodeord til 2401 og 26114

Motta innkommende SMS via kodeord til 2401 og 26114.

For eksempel:
Send ‘KODEORD melding’ til 2401

Alle meldinger sendt til 2401 eller 26114 som starter med kodeordet mottas i innboksen i SMS-tjenesten, og det er også mulig å konfigurere et automatisk svar samt videresending av meldingen på epost eller SMS.

For innsenderen er dette en SMS til et spesialnummer som ofte koster ekstra avhengig deres teleoperatør og mobilabonnement.

Det første kodeordet på et norsk kortnummer er inkludert når man bestiller modul for toveis. Deretter koster hvert tilleggskodeord kr 39/mnd.

NB! Pris per innkommende SMS mottatt på et 4-sifret kortnummer (f.eks. 2401) er kr 0,10. Dersom man benytter takserte meldinger får man én innkommende SMS kostnadsfritt for hver taksert SMS som blir belastet. Dette er en ny prisstruktur som ble innført av Strex den 1. desember 2017. Vi anbefaler man benytter 5-sifret kortnummer (26114) i stedet dersom man ikke skal sende takserte meldinger.

Personlig SMS Klient (PSK)

PSK står for Personlig SMS Klient. Et PSK nummer er et 14 siffer langt nummer som fungerer som et digitalt virtuelt mobilnummer. Man kan sende meldinger direkte til dette nummeret eller til nummer i en serie. Meldinger som er sendt fra et PSK nummer (som avsender) lar mottakere svare direkte på meldingen ved å trykke «svar» på telefonen sin.
Meldingene blir sendt direkte tilbake til din innboks eller via API til din SMS Gateway

Dette er et nummer som er bygget opp fra et kortnummer og tillagt en nummerserie slik at hvert nummer i serien er unik. Dette gjør det mulig å tildele ett eller flere slike nummer til våre kunder, og man slipper derfor å skrive noe kodeord for å identifisere hvor meldingen skal, slik som det fungerer til tradisjonelle kortnummer
Dette vil si at et PSK nummer fungerer på lik linje med et ordinært mobilnummer med unntak av at det kun fungerer på SMS og ikke kan ringes til, men at det regnes som et spesialnummer på lik linje med et kortnummer.
Hvis man sender ut en SMS melding og velge et PSK nummer som avsender, kan altså mottaker svare direkte på henvendelsen. Mottakere kan også lagre nummeret som en kontakt på sin mobiltelefon og sende meldinger til et PSK nummer når han måtte ønske.

PSK nummer passer perfekt nå man skal sende M2M, men fungerer også for å kommunisere med terminaler (mobiltelefoner).
Benyttes ofte til å starte/stoppe applikasjoner. Et vanlig PSK nummer som er konstruert ut ifra et norsk kortnummer vil kun fungere for norske mobilabonnenter.
Vi kan også levere internasjonale PSK nummer der man kan svare fra de fleste land i verden.

Produktet Gateway API med modul for toveis inkluderer 100 PSK nummer, og settes opp ved forespørsel. Det er mulig å utvide pakken til 1 million nummer på forespørsel.