Hva betyr de ulike SMS-statusene?

Når du sender SMS fra nettleseren eller ved hjelp av vår SMS Gateway får vi en status i retur fra teleoperatøren på hva som skjer med meldingen etter at vi har sendt den. I denne artikkelen vil vi forklare hvordan SMS Status fungerer, og hva de forskjellige resultatene betyr.

Detaljert status i nettleseren

Sender man ut en enkeltstående SMS eller til en gruppe kan man trykke på meldingen som vises på høyre side etter utsendelsen, eller på detaljer som vises som et øye-ikon under fanen «Leveringsstatus».

Her ser man detaljer for utsendelsen og man får en oversikt over status for alle meldingene, samt en liste over alle nummer man har sendt til. Man kan sortere etter status, land og teleoperatør ved hjelp av filtere for enkel sortering.

For å se detaljerte tilbakemeldinger til et nummer, kan man trykke på pilen etter «Tidspunkt» på den aktuelle meldingen. Man vil da se full historikk for denne meldingen til det aktuelle nummeret, samt den aktuelle tilbakemeldingen fra teleoperatørene som vi har mottatt.

En forklaring på hva de ulike SMS-statusmeldingene betyr:

‘Venter utsendelse’

Denne statusen fremkommer når man har lagt en utsendelse frem i tid, eller på en melding som er i ferd med å sendes til den aktuelle teleoperatøren.

Tiden det tar fra man sender en utsendelse til at meldingen er levert er normalt så liten at man ikke ser denne statusen med mindre det er en spesielt stor utsendelse. Så lenge meldinger har denne statusen vil det være mulig å annullere meldingene i SMS-tjenesten.

‘Til godkjenning’

Meldinger med denne statusen er enten meldinger som inneholder en URL som ikke er forhåndsgodkjent på din konto, eller at du har sendt et stort antall SMS som avviker fra din normaltrafikk (spesielt for nye kunder).

Front vil undersøke disse manuelt fortløpende og godkjenne disse så sant det ikke er mistanke om mislighold. Vi vil i noen tilfeller be om en bekreftelse fra kunden på at utsendelsen er korrekt.

Kontakt oss får å få forhåndsgodkjent en URL eller et større volum på utsendelser per måned.

‘Pause’

Hvis Front har mistanke om misbruk eller annen mistenkelig trafikk, kan Front sette alle meldinger på pause. Dette vil si at de ligger til manuell godkjenning av oss. Ta kontakt med oss i slike tilfeller for å få avklart årsak.

‘Venter status’

I det øyeblikket vi har sendt en SMS ut av vårt system og fått positiv bekreftelse fra teleoperatør, vil vi oppdatere status til «Venter status».

Vi venter da på status fra de aktuelle teleoperatørene på om meldingen blir bekreftet levert, feiler eller eventuell annen midlertidig status.

Det hender at teleoperatøren aldri sender oss status på noen meldinger, og vi vet i så fall ikke om meldingen er levert eller feilet. Hvis mottakers mobiltelefon er avslått eller utenfor dekning vil vi få en status på dette fra f.eks Telenor, men ikke fra de andre teleoperatørene. Ved meget stor trafikk, kan det ta noe tid før vi mottar leveringsstatus fra teleoperatørene selv om meldingene blir sendt ut hurtig.

‘Uten dekning’

Når mobilabonnenten har slått av telefonen, eller befinner seg i et område uten dekning, vil vi kunne motta denne statusen fra teleoperatøren. Det er kun Telenor (og eRate som benytter Telenor sitt nettverk) som leverer denne tjenesten på det norske markedet i dag.

Normalt vil en melding bli liggende hos teleoperatøren og forsøke å bli levert en uke. Etter dette vil teleoperatøren annullere meldingen og sende status tilbake til oss om at meldingen har feilet.

‘Bekreftet levert’

Når en melding har status «Bekreftet levert» er meldingen bekreftet mottatt på mottakers mobiltelefon av teleoperatøren hvor mottaker har sitt abonnement. Har mottaker tvilling-SIM, så er meldingen mottatt på minst en av telefonene.

Det er viktig å merke seg at dette ikke er en bekreftelse på at meldingen er lest, men kun at den er mottatt på telefonen.

Gjelder det takserte meldinger, så er meldingen belastet først når den får denne statusen.

Hvis en mottaker påstår at den likevel ikke er mottatt, er det trolig noe med telefonen å gjøre. En trolig årsak i dag, er at mottakers mobiltelefon, enten automatisk eller av brukeren, har blokkert for mottak av disse meldingene på selve telefonen, da en melding har blitt tolket som SPAM. Be mottaker undersøke dette:
iPhone: Settings -> Messages -> Blocked Contacts
Android (Samsung): Messages -> Tree dots -> Settings -> Block number and messages – Blocked messages

Det er eventuelt mulig å teste med å sende med en annen avsender. Hvis denne blir mottatt og ikke den ordinære, så tyder det på at telefonen har blokkert for denne avsenderen.

Annen feilsøking kan være at mottaker starter om telefonen, og eventuelt undersøker hvilken dato mobilen er satt til, og når siste SMS er mottatt. Hvis nye SMS blir mottatt med en tidligere dato enn de som sist er mottatt, så kan telefonen legge meldingene i datorekkefølge lenger ned på listen, så mottaker ikke ser dem uten å bla lenger ned på listen. I Norge er denne statusen til å stole på. Det finnes noen land, slik som USA, som kan returnere denne statusen selv om meldingen ikke blir levert, som i et ledd for å motvirke SPAM forsøk. Les mer om SMS meldinger i USA her. Man må da på forhånd lage en egen avtale som gjelder det aktuelle landet for å sikre sin leveranse.

‘SMS Feilet’

Hvis meldingen ikke kan leveres vil vi motta status om at meldingen feilet.

Det kan være forskjellige årsaker til at en meldingen feiler. De vanligste feilene er at telefonnummer ikke lenger er aktivt, eller at telefonen er skrudd av lenger enn den normale leveringsperioden på 7 dager.

I vår SMS-tjeneste kan man se de ulike feilmeldingene når man går inn på detaljer til en utsendelse og trykker på pilen under «Tidspunkt» til det aktuelle nummeret man ønsker å undersøke. Man vil da få opp en oversikt over hele hendelsesforløpet til denne meldingen med tekst som vi mottar fra den aktuelle teleoperatøren.

‘Stanset’

Hvis du legger en melding fra i tid og deretter går inn og annullerer den, vil meldingen få status ‘Stanset’.

Den samme statusen vil du få dersom du forsøker å sende til nummer som ligger på STOPP-listen. Disse vil automatisk bli stoppet. I noen tilfeller kan en abonnent også ha henvendt seg til oss direkte, og bedt om å ikke motta noen SMS til sitt mobilnummer.

Er du fortsatt i tvil om hvorfor en melding har status ‘Stanset’ kan det være andre årsaker til at vi har stoppet meldingen, ta i så fall kontakt med oss for en nærmere vurdering.