GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), også kalt ”Personvernforordningen”

EUs nye personvernregler GDPR trådte i kraft i Norge 20. juli 2018.

Innføring av GDPR har ingen konsekvenser på regelverket ved selve utsendelsen av SMS meldinger til sluttbruker, sammenlignet med gjeldende lover og forskrifter som finnes i dag.

GDPR setter strengere krav til hvordan vi oppbevarer personopplysninger, og gir personer større rett til å endre, slette eller å få utlevert sine opplysninger.

Det vil bli satt større fokus på at lovverket etterleves, og kan føre til bøter dersom dette ikke følges.

Når man benytter en annen leverandør, som Front, til å behandle personopplysninger (databehandler), er dere pliktet til å signere en ”Databehandleravtale” med oss. Front har utarbeidet en slik avtale ut fra en standard som er utarbeidet av Datatilsynet i Norge. Avtalen er tilpasset data som blir berørt som følge av mottak og utsendelse av SMS trafikk og nummeropplysning i vår bransje. Avtalen kan lastes ned på våre hjemmesider, og er lagt til som et vedlegg til selve hovedavtalen.

Personopplysninger er informasjon som i seg selv, eller i kombinasjon med annen informasjon kan identifisere en fysisk person.

Endringer som følge av GDPR når det gjelder SMS utsendelser, er at fysiske personer skal kunne:

 1. Få utlevert alle personopplysninger som er registrert på seg selv i et elektronisk lesbart format
 2. Kunne endre sine personopplysninger (oppdatere)
 3. Kunne kreve at alle personopplysninger om dem blir slettet eller anonymisert

Front kan hjelpe til med dette og vi har også laget rutiner for at dere selv kan utføre dette enkelt via Front sine systemer.

Det er fra tidligere også vært et krav om at kunder når som helst og kostnadsfritt skal kunne stoppe utsendelse av markedsføringsinformasjon. Front tilbyr også slik funksjonalitet via sine systemer, der kunder kan sende en SMS om å stoppe utsendelse av meldinger. Ta kontakt for mer informasjon.


Norske lover vedrørende utsendelse av SMS

Dette reguleres i markedsføringsloven §15, og vi henviser til ”Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l.” for en utfyllende redegjørelse, da denne artikkelen kun gir en oppsummering av det vi mener er det mest relevante i forhold til normal bruk hos våre kunder.

Kommunikasjon i eksisterende kundeforhold (”Nyttemeldinger”)

Man kan sende SMS beskjeder til fysiske personer i eksisterende kundeforhold uten samtykke. Det legges da vekt på at det ikke er markedsføring men kun nødvendig informasjon vedrørende eksisterende kundeforhold.

Markedsføring i eksisterende kundeforhold

Det er også anledning til å sende markedsføring i eksisterende kundeforhold uten samtykke, men det er da flere begrensninger, som:

 1. mottaker selv har gitt sitt mobilnummer i forbindelse med inngåelse av kundeforholdet
 2. mottaker er tydelig informert på forhånd om hva slags markedsføring de vil motta
 3. mottaker skal på forhånd ha hatt mulighet til å si ”nei takk” til markedsføring
 4. enkel og gebyrfri adgang til å frabe seg markedsføring hver gang kunden mottar markedsføring
 5. kundeforholdet kan defineres som et vedvarende kundeforhold

Forbrukertilsynet anbefaler likevel at dere innhenter aktivt samtykke fra kunden på forhånd. Eksempler på dette er at kunden ved registrering selv huker av at han ønsker å motta slik markedsføring, eller sender et samtykke på SMS. Det anbefales også at kunden verifiserer samtykket, som ved å bekrefte en link i en e-post, eller å bekrefte en automatisk utsendt SMS med ”Ja”.

Det er dere som selskap som skal kunne bevise at mottakeren har gitt samtykke, og dere må derfor oppbevare dokumentasjonen for samtykket.

Markedsføring generelt på SMS

Som hovedregel sier markedsføringsloven §15, at i næringsvirksomhet er det forbudt, uten mottakerens forutgående samtykke, å sende markedsføring via SMS til fysiske personer.

Samtykket som avgis av forbrukeren skal være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring.

 1. For å sende en SMS til en kunde, må man på forhånd av utsendelsen fått samtykke. Heller ikke en SMS der man spør kunden om å bekrefte et samtykke er lovelig, hvis man ikke har fått et samtykke tidligere, men da kun benyttes for å ytterligere bekrefte kundens samtykke.
 2. Samtykke skal være frivillig. Dere kan ikke stille noe form for krav, og kunden skal kunne tilbakekalle samtykke når som helst.
 3. Utrykkelig. Kunden må selv gjøre en aktiv handlig for å gi samtykke, passivitet er ikke gyldig.
 4. Informert. Det må informeres tydelig, i samme skjermbildet hvis internett, hva man samtykker til, hvilken type produkter det gjelder og hvor ofte vedkommende vil motta markedsføring.
 5. Hvis markedsføring også skal gjøres av produkter av andre selskap/samarbeidspartnere, skal det oppgis hvilke andre selskap og produkter man kan motta markedsføring i fra.

Det er dere som selskap som skal kunne bevise at mottakeren har gitt samtykke, og dere må derfor oppbevare dokumentasjonen for samtykket.

Front sine anbefalinger:

Nye kunder

For å få nye kunder dere ønsker å sende produktinformasjon og tilbud til (markedsføring), anbefaler vi at dere informerer kunder via nettsider og/eller informasjon i butikk, at de kan sende en SMS, eksempel: Send ”BEDRIFTSNAVN START” til 2401. Det er også mulig å få sitt eget mobilnummer, slik at man ikke trenger å benytte et kodeord (”BEDRIFTSNAVN”) i forkant.

Det er da viktig at det på samme sted som denne informasjonen, også blir opplyst hvilken type produkter det gjelder og hvor ofte vedkommende vil motta markedsføring.

Sett opp et automatisk svar på den innkommende SMS, som også informerer om det samme, samt at man når som helst kan melde seg av tjenesten med å sende eksempel: Send ”BEDRIFTSNAVN STOPP” til 2401.

Alle som da melder seg inn, vil automatisk kunne lagres i en gruppe man kan sende ut markedsføringsinformasjon i henhold til hva kunden har akseptert ved påmelding. Når kunden sender en STOPP-melding blir de automatisk lagt inn på en STOPP-liste og alle fremtidige meldinger til dette nummeret blir da automatisk stoppet.

Det er også mulig at mottaker bekrefter meldingen dobbelt, ved å svare positivt på meldingen den automatiske bekreftelsen med (”Ja”) for å ha god dokumentasjon på aktiv aksept fra kunden.

Andre alternativer for påmelding er at kunder aktivt huker ut en boks på internett eller fyller ut et skjema i en butikk. Man kan da også registrere disse for utsendelse av markedsføring, men det anbefales at man da også sender ut en informasjon per SMS, der kunden kan bekrefte ved å svare positivt på meldingen (”Ja”) for å ha god dokumentasjon på aktiv aksept fra kunden.

Eksisterende kunder

Hvis kundene tidligere har akseptert mottak av markedsføring via SMS, men dere mangler god dokumentasjon på en aktiv aksept, har man lov til å sende ut en SMS der kunden kan bekrefte ved å svare positivt på en utgående melding (”Ja”). Det er da viktig å informere hvilken type produkter det gjelder og hvor ofte vedkommende vil motta markedsføring.

Det er også viktig å merke seg at passivitet ved å ikke å svare på meldingen, ikke kan benyttes som grunnlag for en bekreftelse, da en bekreftelse alltid skal være aktiv utført av kunden.