• Bedrift
 • Skole/Idrett
 • Interesse Org.
 • Veldedig Org.
 • Privat

 

Etablering: 490 kr
Mnd. gebyr: 550 kr
Pris per SMS:

Din SMS-pris beregnes i henhold til nedenforstående modell for volum over en periode på en måned:

Norge

Fra Til Pris
0 2000 0,44
2001 10.000 0,42
10.001 30.000 0,40
30.001 50.000 0,37
50.001 100.000 0,32
100.001 250.000 0,30
250.001 ~ 0,28

En SMS kan maksimalt bestå av 160 tegn. Hvis man sender en melding med flere tegn enn dette telles dette som flere tekstmeldinger. 7 av tegnene trekkes da ifra per melding, og benyttes til informasjon for at meldingen skal flettes sammen og fremstå som en melding på mottakers mobiltelefon.

Utland

SMS pris til andre land enn Norge er 70 øre per SMS.
Ved større volum til bestemte land, kontakt oss for egne priser.

Innkommende SMS til 2401

Fra og med den 1. januar 2018 koster det kr 0,25 per SMS mottatt på 2401 som ikke etterfølges av en taksert melding. Dette er en ny prismodell for innkommende SMS til 4 sifret kortnummer som Strex har innført f.o.m. den 1. desember 2017.

Øvrige nummer

Det er ingen kostnad for innkommende SMS mottatt på nummer annet enn 4-sifret kortnummer.

Tilleggstjenester:  
Ekstra avsender Flere avsendernavn til din SMS Gateway Reg. avgift: 99 kr
Ekstra kodeord Ekstra kodeord på kortnummer 2401 / 26114 Mnd. gebyr 39 kr
Faktura per post Faktura sendt på post istedenfor e-post Mnd. gebyr 45 kr
Elektronisk faktura (EHF) Faktura sendt som EHF istedenfor på e-post Mnd. gebyr 19 kr

Bestill SMS Gateway Proff innen arbeidstid og få kontoen din satt opp samme dag.

Kontakt oss for å opprette en SMS Gateway Demo.

Hva er en SMS Gateway?

En SMS Gateway lar deg Sende SMS fra internett til mobiltelefoner i hele verden, med en SMS Gateway kan du integrere SMS løsninger sømlest i egne systemer.

Om du har eller skal lage et IT-system, en applikasjon eller en nettside og du ønsker SMS funksjonalitet integrert er SMS Gateway produktet for deg. Med en SMS Gateway kan man sende SMS, motta SMS via kodeord eller PSK-nummer og ta betalt via SMS (Takserte meldinger).


Enkel integrering

Med vårt SMS Gateway API er det enkelt å sende og motta SMS. API'et går over HTTP GET REQUESTS og krever få linjer med kode for å sende eller motta SMS. Vi har god dokumentasjon og PHP Eksempel kode! send SMS med PHP*/ ?>

Om dette punktet er uklart kan vi forsikre deg om at teknisk ansvarlig for din løsning forstår hvordan dette skal gjøres.


Hva kan en SMS Gateway brukes til?

Det er kun kreativiteten som setter grenser for hva en SMS Gateway kan brukes til. Her nevner vi hva noen av våre kunder bruker SMS Gateway til i dag:

 • Markedsføring
 • Callsentere
 • Bestilling, kunde og CRM systemer
 • Android og iPhone Applikasjoner
 • Verifiseringssystemer på nettsider
 • Varselsystem ved hardware feil i overvåkningsutstyr
 • Ubemannede resepsjoner
 • SMS Konkurranser og SMS Quiz
 • Mobilverifisering
 • Bookingsystemer
 • Påmeldinger
 • Salg av mobilt innhold eller mobile tjenester
 • Rapportering av informasjon (strømforbruk, servicejobber etc)


Lag egne SMS tjenester!

Med SMS Gateway fra Front har du alt tilrettelagt for økt kommunikasjon og profitt!

 • Ha personlig toveis-kommunikasjon med kunder, ansatte eller partnere
 • Send ut viktig informasjon
 • SMS Betalingstjenester
 • Motta SMS


Forskjeller mellom våre SMS Gateways

  Standard Proff PSK
Sende SMS
Betalingstjenester via takserte SMS -
Motta SMS via kodeord -
Motta SMS via PSK (personlig to-veis kommunikasjon) - -
Motta MMS via et mobilnummer - - *

* tilleggstjeneste med gebyr


Bestill SMS Gateway Standard Bestill SMS Gateway Proff Bestill SMS Gateway PSK