Spesielle vilkår for veldedige- og interesseorganisasjoner

Benytt SMS-tjenesten med rabatterte priser
(se også forutsetninger nederst)

Front ønsker å støtte opp om organisasjoner som har et samfunnsnyttig formål. Avhengig av hva slag organisasjonstype du representerer, kan du få tilgang til sms-tjenesten helt uten, eller med svært reduserte månedskostnader!

Veldedige Organisasjoner

En veldedig organisasjon etter vår definisjon, er en organisasjon som har et allmennyttig eller humanitært formål. Dette i motsetning til interesseorganisasjoner som jobber for å fremme medlemmenes egne interesser.

Veldedige organisasjoner som har et humanitært formål, eller som har et helt klart formål eller budskap om å hjelpe de svake i samfunnet. Typiske eksempler kan være organisasjoner som støtter eller gjennomfører tiltak mot for eksempel fattigdom, nød, sult, tortur, krig eller større kriser.

Grunnpakke kr 0/mnd – kr 0/etablering. – Modul for toveis kr +0/mnd – kr +199/etablering.

Interesse Organisasjoner

En interesseorganisasjon, eller interessegruppe, er en organisasjon eller forening som arbeider for å fremme egne interesser.

Interesseorganisasjoner som har et allmennyttig formål som direkte, eller indirekte, gagner deler av eller hele fellesskapet/samfunnet. Typiske eksempler på slike organisasjoner eller forbund kan være grupper som støtter opp om helse-, opplysnings-, kjønns- eller likestillingsfremmede tiltak, men kan også favne om større interesseområder som musikk, kunst, kultur, idrett mm.

Grunnpakke kr 99/mnd – kr 0/etablering. – Modul for toveis kr +99/mnd – kr +199/etablering.

Skoler og idrettsforbund

Vi tilbyr skoler og idrettsforbund samme pris som interesseorganisasjoner.

Grunnpakke kr 99/mnd – kr 0/etablering. – Modul for toveis kr +99/mnd – kr +199/etablering.

Generelle forutsetninger for disse avtaleformene (unntatt skoler):

  • Front forbeholder seg retten til å gjøre en vurdering om organisasjonen oppfyller krav og forventinger til type virksomhet på fritt grunnlag.
  • Organisasjonen er basert på frivillighet, og driver ikke kommersiell virksomhet med profitt.
  • Organisasjonen skal benytte vår logo på organisasjonens hjemmesider som sponsor. Logoen skal linke til https://fro.no.
  • Banneren må være synlig på forsiden, under samarbeidspartnere, sponsorer eller lignende.
  • SMS-trafikk belastes bruker i henhold til ordinære SMS-trafikkpriser
  • Veldedige organisasjoner: Ved 6 mnd. innaktivitet kan vi lukke kontoen. Ta kontakt for å åpne den igjen.

Benytt denne logoen:

Front SMS tjenester

Du kan høyreklikke på bildet, og velge ‘Lagre bilde som’/’Save picture as’ eller benytte følgende HTML:

<a href="https://fro.no"><img src="https://fro.no/content/images/misc/front-sms-logo01.gif" height="93" width="208" alt="Front SMS tjenester"></a>

Front deaktiverer veldedige organisasjoners konti uten forvarsel, hvis den har vært inaktiv siste 6 månedene.

Kontakt oss om du har noen spørsmål.