Fronts SMS Artikler

Her finner du artikler hvor vi forklarer forskjellige aspekter rundt SMS.

SMS priser

Her finner du våre SMS priser, prisene gjelder for alle våre SMS produkter og tjenester.

Din SMS-pris beregnes i henhold til nedenforstående modell for volum over en periode på en måned:

Norge

Fra Til Pris
0 2000 0,45
2001 10.000 0,43
10.001 30.000 0,41
30.001 50.000 0,38
50.001 100.000 0,33
100.001 250.000 0,31
250.001 ~ 0,29

En SMS kan maksimalt bestå av 160 tegn. Hvis man sender en melding med flere tegn enn dette telles dette som flere tekstmeldinger. 7 av tegnene trekkes da ifra per melding, og benyttes til informasjon for at meldingen skal flettes sammen og fremstå som en melding på mottakers mobiltelefon.

Utland

SMS pris til andre land enn Norge er 70 øre per SMS.
Ved større volum til bestemte land, kontakt oss for egne priser.

Innkommende SMS til 2401 eller 26114

Det koster kr 0,10 per SMS mottatt på 2401 som ikke etterfølges av en taksert melding. Dette er en ny prismodell for innkommende SMS til 4 sifret kortnummer som Strex har innført.

Øvrige nummer

Det er ingen kostnad for innkommende SMS mottatt på nummer annet enn 4-sifret kortnummer. Med unntak av 8-sifrede nummer, er alle de andre norske nummer regnet som spesialnummer.

Bestill eller les mer om SMS tjenesten Pling eller SMS Gateway