Etablering: 0 kr
Mnd. gebyr: 39 kr

Det er ingen oppsigelsestid, men Front fakturerer hele kalendermåneder for hver påbegynt måned, og eventuell utgående SMS trafikk etterfaktureres måneden etter.

Pris per SMS:

Det er kostnadsfritt å motta innkommende meldinger til 59444400. Eventuelle utgående meldinger som automatisk svar, eller manuelle utsendelser, beregnes i henhold til nedenforstående modell for volum over en periode på en måned (kalendermåned):

Norge

Fra Til Pris
0 2000 0,44
2001 10.000 0,42
10.001 30.000 0,40
30.001 50.000 0,37
50.001 100.000 0,32
100.001 250.000 0,30
250.001 ~ 0,28

En SMS kan maksimalt bestå av 160 tegn. Hvis man sender en melding med flere tegn enn dette telles dette som flere tekstmeldinger. 7 av tegnene trekkes da ifra per melding, og benyttes til informasjon for at meldingen skal flettes sammen og fremstå som en melding på mottakers mobiltelefon.

Utland

SMS pris til andre land enn Norge er 70 øre per SMS.
Ved større volum til bestemte land, kontakt oss for egne priser.

Innkommende SMS

Det er ingen kostnad for innkommende SMS til nummer 59444400. Dette nummeret er et ordinært mobilnummer til bruk av SMS, så det påløper ikke ekstrakostnader for de som sender inn, slik som på spesialnummer (kortnummer). Hvis man setter opp et automatisk svar for innkommende SMS, blir dette fakturert ihht prisene over for utsendelse av SMS.

Tilleggstjenester:  
Ekstra kodeord 59444400 Ekstra kodeord mobilnummer Mnd. gebyr: 10 kr
Ekstra avsender Flere avsendernavn til din konto Reg. avgift: 99 kr
Faktura per e-post Inkludert Mnd. gebyr 0 kr
Faktura per post Faktura sendt på post istedenfor e-post Mnd. gebyr 45 kr
Elektronisk faktura (EHF) Faktura sendt som EHF istedenfor på e-post Mnd. gebyr 19 kr
Ekstra konto Ekstra SMS Varsel COVID-19 Mnd. gebyr 39 kr

Bestill SMS Varsel COVID-19 Smittesporing innen arbeidstid og få kontoen din satt opp samme dag.