SMS priser

Her finner du våre SMS priser, prisene gjelder for SMS Varsel – COVID-19 Smittesporing.

Det er kostnadsfritt å motta innkommende meldinger til 59444400. Eventuelle utgående meldinger som automatisk svar, eller manuelle utsendelser, beregnes i henhold til nedenforstående modell for volum over en periode på en måned (kalendermåned):

Norge

Fra Til Pris
0 2000 0,44
2001 10.000 0,42
10.001 30.000 0,40
30.001 50.000 0,37
50.001 100.000 0,32
100.001 250.000 0,30
250.001 ~ 0,28

En SMS kan maksimalt bestå av 160 tegn. Hvis man sender en melding med flere tegn enn dette telles dette som flere tekstmeldinger. 7 av tegnene trekkes da ifra per melding, og benyttes til informasjon for at meldingen skal flettes sammen og fremstå som en melding på mottakers mobiltelefon.

Utland

SMS pris til andre land enn Norge er 70 øre per SMS.
Ved større volum til bestemte land, kontakt oss for egne priser.

Innkommende SMS

Det er ingen kostnad for innkommende SMS til nummer 59444400. Dette nummeret er et ordinært mobilnummer til bruk av SMS, så det påløper ikke ekstrakostnader for de som sender inn, slik som på spesialnummer (kortnummer). Hvis man setter opp et automatisk svar for innkommende SMS, blir dette fakturert ihht prisene over for utsendelse av SMS.